top of page

Vilka är vi?

Vår historia

Preppa startade som en idé att hjälpa konsumenter att ta itu med livets vardagliga pussel samt optimera restaurangens marginaler för att hantera en ny typ av livsstil efter pandemi och inflation. Vårt mission är att bidra till ett mer positivt levnadssätt samt minska matsvinnet.

Preppa hjälper till genom att helt enkelt koppla ihop utbud och efterfrågan. Konsumenter och kök på en ny marknadsplats, för att ge restaurangerna rätt verktyg för att bli mer optimerade och få tillbaka kontrollen, och ge konsumenterna frihet och flexibilitet att bestämma över sin egen tid för att anpassa sig till sin livsstil och behov.

Varför finns vi?

Ungefär 1 miljard ätbara måltider slängs varje dag. (UNEP, 2024) År 2022 slösade världen bort 1,05 miljarder ton mat. Detta avfall står för 8-10 % av världens utsläpp av växthusgaser (GHG). Merparten av detta avfall kommer från hushåll (60 %) där i genomsnitt 79 kg mat per person och år slösas bort och på andra plats är restaurangernas livsmedelsproduktion med 28 %.

Vår bakgrund som krögare har gett oss insikt om det systematiska slöseriet med resurser och bristen på kunskap i att använda teknik. Att vara effektiv är nyckeln för alla restauranger och att utnyttja produktionen är ett måste. Restauranger i en post-pandemisk era har ett behov av en ny mer hållbar standard både miljömässigt, ekonomiskt men också genom medarbetarvarumärke som närmar sig en ny generation. Behovet av att utmana status quo genom att använda rätt tekniska verktyg är avgörande för en hållbar framtid inom besöksnäringen.

 

En restaurang måste kunna förutse och planera för rätt mängd produktion, och även tillgodose de förändrade kundkraven och behoven i en post-pandemisk värld. Utmaningarna med att driva ett modernt företag idag tvingar fram en hållbar plan för att utnyttja produktiviteten och minimera matsvinnet för att nå lönsamhet.

Vilka är vi?

Preppa-teamet består av ett gäng entreprenörer som har en stark bakgrund inom såväl besöksnäringslivet som företagande, med ett stort intresse för teknik och innovation.

Med blandade bakgrunder, kunskaper och erfarenheter kompletterar vi varandra med ett stort nätverk och insikter.

Bolaget är ungt med en modern inställning hur vi vill vara som arbetsplats, där vi värderar personlighet, engagemang och inställning före erfarenhet på papper.

Contact

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Tveka inte på att höra av dig!

Tack för att du hör av dig!

bottom of page